Scanfjord är sedan många år Sveriges ledande
producent av odlade blåmusslor.

Odling av blåmusslor och försäljning av flera typer av
musslor är företagets kärnverksamhet.

Försäljningskontoret ligger i Göteborg och
produktionen sker i Mollösund.

I verksamheten ingår även utveckling och
försäljning av odlingssystem till andra odlare i
Sverige och i övriga Norden.

Scanfjord erbjuder också service i form av
utsättning, skörd och underhåll för köpare av
odlingssystem
.

free counters